Emprenedors, Esadecreapolis, Sant Cugat del Vallès