Política de privacitat

Totes les dades facilitades pels usuaris i subscriptors d’aquest web són confidencials i exclusivament d’ús intern. Clàudia Carreras no vendrà ni compartirà aquesta informació privada a cap altra empresa. Aquestes dades s’utilitzaran exclusivament per tal de millorar la informacio que us oferim.

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquests formularis, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Clàudia Carreras, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a art [at] claudiacarreras.cat